Danh mục: Asiana Đà Nẵng

  • Bán hàng hiện đại tại Gotec Land

    Bán hàng hiện đại tại Gotec Land

    Chương trình đào tạo “Bán hàng hiện đại” đã được Gotec Land tổ chức sau sự kiện mở bán dự án Saigon Asiana vừa qua tại trung tâm hội nghị Asiana Plaza Bình Thạnh. Nội dung cụ thể của chương trình được đăng tải tại website của tập đoàn như sau: Ngày 16/09/2019 vừa qua,…