Thông báo về việc không huy động vốn Lovera Vista

Huy động vốn Lovera Vista

Thông báo về việc chưa ký hợp đồng với khách hàng để huy động vốn đối với dự án Lovera Vista

Nội dung chính liên quan đến việc Huy động vốn Lovera Vista

Công ty TNHH một thành viên đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (” Công ty Khang Phúc”) là chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao tầng – Công ty Khang Phúc (có tên thương mại là Lovera Vista), toạ lạc tại Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh (“Dự án”).

Theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở và Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 thì “Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và thu tiền trả trước của người mua, thuê, thuê mua nhà ở khi Dự Án đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng và đã có văn bản đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng”.

Nay, Công ty Khang Phúc xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, các đối tác và toàn thể Quý khách hàng như sau:

“Công ty Khang Phúc chưa thực hiện việc huy động vốn góp từ người mua, thuê, thuê mua nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào khi Dự Án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật”.

Trong trường hợp các Sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức và cá nhân khác lợi dụng và/hoặc nhân danh Công ty Khang Phúc để thực hiện việc huy động vốn từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào, thì các tổ chức và cá nhân đó hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật mà không liên quan đến Công ty Khang Phúc.

Văn bản có đóng dấu của công ty ký ngày 26-06-2019

Thông báo về việc không huy động vốn Lovera Vista
Thông báo về việc không huy động vốn Lovera Vista ngày 28/6/2019

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *